Nezaradené

Úvod do technickej dokumentácie

V rámci pojmu technická dokumentácia si väčšina ľudí predstaví sprievodný dokument ku produktu, ako je napríklad návod na použitie. Je to ale stále tak? Čo vlastne pojem technická dokumentácia v sebe schováva sa dozviete práve v tomto článku.

Čo v sebe technická dokumentácia vlastne zahŕňa?

Čo si teda predstaviť pod pojmom technická dokumentácia? V súčasnosti už ani zďaleka nejde o informácie o produkte vytlačené na papieri. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť kompletne všetky papierové, ale aj digitálne materiály, ktoré daný výrobok sprevádzajú celým jeho životom.
Sem samozrejme patria náležitosti ako 3D modely z CAD systémov, ktoré vykresľujú a popisujú jednotlivé diely výrobku, plán jeho kompletizácie a samozrejme aj technické parametre jednotlivých dielov a aj výrobku ako funkčného celku. Samozrejme tu môžeme hovoriť aj o dokumentoch, ako sú spomínaný návod na použitie, katalóg náhradných dielov a príslušenstva a rôzne iné dokumenty.

A ako vlastne vzniká?

Za samotnou technickou dokumentáciou stojí práca mnohých ľudí . V prvom rade je potrebné daný výrobok navrhnúť a zostaviť ho do funkčného celku. Tu prichádzajú na rad konštruktéri, vedci a inžinieri, ktorí prostredníctvom 3D modelovania a simulácií skúšajú tie najrôznejšie možnosti, kým sa nedopracujú k ideálne fungujúcemu výrobku. Celý tento postup je samozrejme poctivo zdokumentovaný a je podporený 3D modelmi z celého vývojového procesu. Ďalej sa vypracováva výrobný plán, ktorý v sebe zahŕňa kompletný pracovný postup a samozrejme aj kapacitné požiadavky.
Po skompletizovaní výrobku prichádza na rad testovanie, testovanie a opäť testovanie. Kým sa samotný výrobok dostane ku konečnému spotrebiteľovi nahromadí sa pár gigabajtov 3D modelov, dokumentov, záznamov z výroby a testovania, návodov a inej najrôznejšej dokumentácie. Samozrejme sem patrí aj vyššie spomínaný návod na použitie, ktorý je jeden z mála dokumentov, ktorý sa reálne dostane aj k bežným ľuďom.
Čo všetko je za jednotlivými krokmi výroby a ako sa samotná dokumentácia zhotovuje a využíva v praxi, tak o tom si ešte samozrejme napíšeme a pozrieme sa na to podrobnejšie.