Podpora inžinierskeho tímu

Outsourcing technickej podpory môže byť dôležitým strategickým rozhodnutím pre firmy, ktoré sa snažia zvýšiť svoju efektivitu, zredukovať náklady a získať prístup k špecializovaným odborným znalostiam bez potreby vytvárania a udržiavania vlastného interného tímu.

Naša podpora zahŕňa riešenie existujúcich problémov, vývoj a nasadenie nových systémov a procesov.

Produktový vývoj

V oblasti produktového vývoja pokrývame širokú škálu priemyselných odvetví, od spotrebného tovaru až po priemyselné zariadenia a ťažké stroje. Rozumieme jedinečným výzvam každého odvetvia a sme odhodlaní poskytovať riešenia na mieru, ktoré uspokoja konkrétne potreby našich klientov.

Náš produktový vývoj zahŕňa proces od definovania špecifikácií a požiadaviek pre RFQ cez vytvorenie konceptov, definíciu špeciálnych a kritických charakteristík (SC, CC), analýzu rizík až po vypracovanie validačného plánu a uvedenie do výroby.

CAD konštrukcia

Navrhujeme mechanické a elektrotechnické komponenty, funkčné celky výrobných zariadení a strojov pomocou CAD systémov, ako sú Solid Edge, Solid Works, Inventor a AutoCAD.

Okrem toho, poskytujeme aj služby aktualizácie technických výkresov pre existujúce stroje a zariadenia. Máme schopnosť analyzovať výkonnosť existujúcich strojov a identifikovať oblasti, ktoré by bolo možné vylepšiť. Následne upravíme technické výkresy tak, aby odzrkadľovali tieto zmienky. Táto činnosť sa týka CAD konštrukcie.

Reverzné inžinierstvo

Reverzné inžinierstvo je proces, kde sa analyzuje existujúci produkt alebo systém, a na základe tejto analýzy sa následne vytvárajú nové návrhy alebo úpravy.

Náš tím inžinierov má bohaté skúsenosti využívajúce pokročilé techniky a technológie na demontáž, detailnú analýzu a pochopenie fungovania existujúcich produktov a systémov. Tieto znalosti nám pomáhajú vytvoriť podrobné technické výkresy, 3D modely a inú dokumentáciu, ktorá môže slúžiť na vylepšenie alebo reprodukciu daného produktu alebo systému.