Cenník

Cena vypracovania výkresov závisí od:

  • požadovaný termín dodania
  • počet výkresov
  • náročnosť
  • špecifické obsahové náležitosti (rozmery, tolerancie, uloženia, prípadne materiál)

Cenová politika

Cenník poskytovaných služieb je orientačný a každý klient od nás po zaslaní nezáväznej objednávky obdrží individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude odzrkadľovať jeho požiadavky.

Ako prebieha platba?

Keď potvrdíte cenovú ponuku a spolu podpíšeme zmluvu o anonymite, pošleme vám platobné údaje na úhradu zálohy. Po uhradení zálohy začneme pracovať na vašom zadaní.

Zároveň sa dohodneme na ďalších termínoch, v ktorých uhradíte zvyšnú časť objednávky. Po úhrade celej platby vám pošleme hotovú prácu.

Objednávka do 100 EUR – platba v jednej splátke

Objednávka od 101 do 300 EUR – možnosť dvoch splátok (50 %, 50 %).

Objednávka nad 301 EUR – možnosť až štyroch splátok (20 %, 30 %, 30 %, 20 %).

Potrebujete vypracovať zadanie čo najrýchlejšie? Uhraďte objednávku čo najskôr a urýchlite celý proces.

Ako získam zľavu?

Chcete si objednať vypracovanie viacerých zadaní technickej dokumentácie? Ponúkame vám zľavy:

2 zadania – zľava 5 %

3 zadania – zľava 10 %

4 zadania – zľava 15 %

5 zadaní – zľava 20 %